طب سوزنی و درمان ریزش مو

طب سوزنی و درمان ریزش مو - طب سوزنی و درمان ریزش مو
طاسی خانمها، حتی در سنین بالا، باعث کاهش حس زنانگی و اعتماد به نفس و افت جایگاه در جامعه و خانواده شده و ایجاد کننده استرس شدید در فرد می‌شود. طب سوزنی با مکانیزم های متعددی می‌تواند جلوی ریزش موها را بگیرد و هم کمک به رشد مجدد موها کند. این تاثیرات بسیار چشمگیر است و در همان جلسات اولیه بیمار شاهد تغییرات واضح در تعداد موهای ریخته شده و خوش حالت تر شدن موها می‌شود.
از دیدگاه طب سوزنی، بی نظمی و بهم ریختگی به سبب کمبود و یا فزونی جزئی و کلی انرژی در هر دوره ای از عمر، ارمغانی به غیر از بیماری نخواهد داشت. هم‌چنین از این ديدگاه موي سر از كانال‌هاي كليه و كبد تغذيه مي‌كند. همانطوري كه مي‌دانيد، كانال‌ها انرژي را از عضو مربوطه دريافت كرده و در تمامي بدن حركت مي‌دهند، مثل رگ‌هاي خوني كه خون را حركت مي‌دهند. مردين‌ها نيز انتقال دهنده انرژي هستند. البته اين كانال‌ها كه هزاران سال پيش توسط انديشمندان چيني كشف شده‌اند، غير قابل رويت هستند، ولي امروز با دوربين‌هاي خاصي از آن‌ها عكسبرداري شده و وجود آن‌ها به اثبات رسيده است. تحقيقات باعث شده طبي سوزني كم‌كم از حيطه متافيزيك وارد عرصه فيزيك و يا به عبارتي از دنياي غير ملموس وارد دنياي ملموس شود.

(021)22363638

@niayesh_teb

@acupuncture_health_clinic

@niayesh_teb

@elmamirazar

rss