آشنایی با اوریکولوتراپی

آشنایی با اوریکولوتراپی
آشنایی با اوریکولوتراپی - آشنایی با اوریکولوتراپی
Auriculotherapy از ترکیب دو واژه Auricle به معنای لاله گوش و Therapy به مفهوم درمان بیماری ها شکل گرفته و در یک نگاه ساده می توان آنرا درمان با لاله گوش ترجمه نمود..

اما در تعریفی کاملتر می توان اوریکولوتراپی را علم تشخیص و معالجه بیماری ها و اختلالات عملکردی اعضای بدن بوسیله معاینات تخصصی لاله گوش و سپس تحریک نقاط خاصی از سطح لاله گوش با روشهای گوناگون سوزنی، فشاری، حرارتی، الکتریکی و غیره معرفی کرد.

باید توجه داشت که در Auriculotherapy هر قسمت از بدن و یا هر ارگان دارای یک نقطه یا نا حیه انعکاسی بر روی لاله گوش است و این نواحی و نقاط بازتاب دهنده وضعیت های فیزیولوژیک و یا پاتولوژیک آن قسمت از بدن می باشند و به منظور اصلاح اختلال عملکرد بخش هایی از بدن که دچار بیماری و عدم تعادل شده اند می توان از تحریک نقاط و نواحی انعکاسی آنها در روی لاله گوش استفاده نمود.

امروزه اوریکولوتراپی نه تنها بعنوان یک روش تشخیصی درمانی مکمل و مؤثر در کنار طب سوزنی مورد استفاده قرار می گیرد بلکه بعنوان یک رویکرد درمانی مستقل نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از منظر مجامع بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) بعنوان یک رویکرد تشخیصی درمانی مؤثر مورد تأیید و پذیرش می باشد و طبق آمار در بیش از صد کشور جهان از این روش برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می گردد.

پیشینه تاریخی و مبدأ و منشاء درمان بیماری ها با لاله گوش تا حدودی مبهم و نامشخص می باشد و شواهد تاریخی به نوعی حاکی از استفاده از اشکال ابتدایی Auriculotherapy در تمدن های باستانی ایران و مصر یونان می باشند اما بارزترین و مستدلترین مدارک تاریخی در ارتباط با استفاده بشر از این روش درمانی مربوط به طب سنتی کشور چین بوده واین مستندات که قدمتی۲۰۰۰ ساله دارند در بر دارنده مطالبی در باره تئوری و روشهای درمان برخی از بیماری ها با تحریک نقاطی از لاله گوش هستند.

اما مسلماً یکی از مهمترین تحولات در شناخت و تکامل و معرفی اوریکولو تراپی در اواسط قرن بیستم و توسط پزشکی فرانسوی به نام دکتر پال نوژیه (Paul Nogier) صورت پذیرفت.

(021)22363638

@niayesh_teb

@acupuncture_health_clinic

@niayesh_teb

@elmamirazar

rss