امبدینگ و لاغری

امبدینگ و لاغری
امبدینگ و لاغری - امبدینگ و لاغری
این روش درمانی بر پایه مداخله و جایگذاری نخ جراحی در نقاط طب سوزنی می باشد. در واقع این درمان شاخه ای از طب سوزنی گسترش یافته و جدید است.

اصول درمان امبدینگ
نخهایی که در این روش بکار می روند بی ضرر و قابل جذب در بدن می باشند.آنها پایه آلی دارند و پس از یکماه جذب بدن می گردند.

مزایای امبدینگ
1.تعداد جلسات درمانی کمتر میشود
2.تاثیر دایمی تری در طول درمان
روش لاغری با کاشت نخ یا امبدینگ روشی جدید است که بر اساس فلسفه کهن طب سوزنی بنا شده است. اما در اینجا این نخهای قابل جذب به نمایندگی از سوزنهای طب سوزنی وظیفه تحریک نقاط را به عهده میگیرند که این خود باعث آن میشود که در این مدت 3_4هفته ای که نخها باید جدب شود این تاثیر و تحریک نقاط به صورت دایم ادامه دارد.
و در واقع تحریک این نقاط باعث تنظیم غدد درون ریز،سیستم عصبی و سوخت ساز و همچنین کنترل اشتها شده و در نهایت به کاهش وزن می انجامد.

درمان چاقی با کدام روش بهتر است؟
افرادی که تصمیم دارند میان طب سوزنی و امبدینگ یکی را به عنوان روش درمان چاقی انتخاب کنند، توصیه ما این است که طب سوزنی را به عنوان روش موثرتر انتخاب کنند و تنها در صورتی که برای حضور در مطب پزشک 3 بار در هفته معذوریت دارند از شیوه امبدینگ استفاده کنند، زيرا اثر گذاری طب سوزنی بیشتر است. در امبدینگ امکان تکرار تکنیک زیاد وجود ندارد. بنابراین بهتر است در صورت نداشتن محدودیت از شیوه طب سوزنی که شیوه‌ای موثر و کارآمد در کاهش وزن است، استفاده کنیم.

(021)22363638

@niayesh_teb

@acupuncture_health_clinic

@niayesh_teb

@elmamirazar

rss