درمان بیماریهای مفصلی

درمان بیماریهای مفصلی
درمان بیماریهای مفصلی - درمان بیماریهای مفصلی
طب سنتی دردهای مفصلی را به ۵ دسته تقسیم میکند. دردهای روماتیسم، آرتریت، سیاتیک، دیسک کمر و دردهای مفصلی در این گروه قرار می‌گیرند که برای هر یک از آنها نسخه متفاوتی باید تجویز کرد.

گروه اول بیماری‌های مفصلی، دردهای دموی است که احساس درد همراه با ورم و تغییر رنگ مفصل از علائم آن است.
طب سنتی دسته دوم بیماری‌های مفصلی را ناشی از افزایش صفرا میدانند در این بیماری مفصل کمی ورم می‌کند و رنگ آن قرمز مایل به زرد است. این بیماری بیشتر در افراد گرم مزاج و در سن جوانی شیوع دارد.
دسته بعدی که بیشتر در جامعه دیده می‌شود، بیماری‌های ناشی از افزایش بلغم بدن است. در این دسته مفصل متورم، سفیدرنگ و هنگام لمس کردن آن سردی احساس می‌شود.
دسته چهارم بیماری‌های مفصلی افزایش سودا میداننددر این افراد، مفصل ورم مختصری دارد و احساس سنگینی مفصل کمتر از افراد بلغمی و دموی است، رنگ مفصل مایل به تیرگی است اما در هر صورت باید پزشک وضعیت بیمار را به دقت بررسی و درمان خاص آن را تجویز کند.

(021)22363638

@niayesh_teb

@acupuncture_health_clinic

@niayesh_teb

@elmamirazar

rss