• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5

طب سوزنی غرب تهران

طب سوزنی یکی از شاخههای مهم طب سنتی چینی، طب سوزنی است. این روش درمانی (نیایش طب یکی از بزرگترین مجمعه های این روش در غرب تهران است) با استفاده از سوزن انجام میگیرد و در آن سوزنهای بسیار نازکی به نقاط خاصی از بدن که به عنوان گذرگاههای انرژی شناخته میشود، فرو برده میگردد. طب سوزنی معتقد است که ریشه هر بیماری در اختلال الگوی انرژی حیاتی الکترومغناطیسی بدن است. از این رو هر بیماری با اصلاح این الگو قابل درمان است.
روش درمانی طب سوزنی به این صورت است که با فرو بردن سوزن در محلهای خاص مرتبط با هدف مورد نظر (این محل ها از طب سنتی چینی استخراج میشود) اصلاح در الگوی انرژی صورت میگیرد و در صورتی که انسدادی در سر راه جریان انرژی در بدن وجود داشته باشد، از بین میرود.

دکتر خانم طب سوزنی

طب سوزنی یکی از شاخههای مهم طب سنتی چینی و یکی از زیر شاخه های مهم طب مکمل است.
روش طب سوزنی به طور کلی دیدگاهی کل نگر دارد. کل نگر بودن طب سنتی چینی و نیز طب سوزنی به این معناست که گرچه گاهی فرد برای رفع یک مشکل به متخصص طب سوزنی (در نیایش طب دکتر خانم طب سوزنی وجو دارد ) مراجعه میکند، ولی در طی فرآیند درمان، برخی دیگر از مشکلات وی برطرف میشود.
طب سوزنی ریشه فرهنگی طولانی مدتی دارد ولی با رواج پزشکی کلاسیک، کم کم کمرنگ شد. این مسیر تا در اواخر قرن بیستم ادامه پیدا کرد ولی در آن زمان پژوهشهای علمی جدی بر روی کارایی و اثرگذاری آن انجام شد و سبب شد تا دوباره از این روش به عنوان یکی از روشهای موثر درمانی استفاده شود.

(021)22363638

@niayesh_teb

@acupuncture_health_clinic

@niayesh_teb

@elmamirazar

rss